Ouderraad

De ouderraad heeft als doel het contact en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen in het belang van de kinderen. De raad is actief belast met het plannen en uitwerken van praktische zaken die de school, maar niet het onderwijs betreffen.

Elk ouderraadslid vertegenwoordigt een groep als klassenouder. De klassenouders zullen de activiteiten meestal zelf uitvoeren of coördineren en delegeren waarbij zij de hulp kunnen inroepen van andere ouders. In elke commissie zal een leerkracht deelnemen, om ook de informatie van en naar leerkrachten goed te laten verlopen. De directie woont de vergaderingen van de ouderraad bij.

In de ouderraad van 2022/2023 hebben zitting: info volgt!

 

Groep 1/2a

 

Groep 1/2b

 

Groep 1/2c

 

Groep 1/2d

 

Groep 1/2e

 

Groep 3a

 

Groep 3b

 

Groep 4a

 

Groep 4b

 

Groep 5a

 

Groep 5b

 

Groep 6a

 

Groep 6b

 

Groep 7a

 

Groep 7b

 

Groep 8a

 

Groep 8b