Ouderraad

De ouderraad heeft als doel het contact en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen in het belang van de kinderen. De raad is actief belast met het plannen en uitwerken van praktische zaken die de school, maar niet het onderwijs betreffen.

Elk ouderraadslid vertegenwoordigt een groep als klassenouder. De klassenouders zullen de activiteiten meestal zelf uitvoeren of coördineren en delegeren waarbij zij de hulp kunnen inroepen van andere ouders. In elke commissie zal een leerkracht deelnemen, om ook de informatie van en naar leerkrachten goed te laten verlopen. De directie woont de vergaderingen van de ouderraad bij.

De ouderraad is te bereiken via de mail: or@sintnicolaasschool.nl
In de ouderraad van 2022/2023 hebben zitting: 

 

Leden OR

Mirjam de With

Voorzitter OR

Rebecca Fousert

Voorzitter OR

Marije van Roon

Lid OR / Klassenouder 1-2a

Irene Goverse

Lid OR / Klassenouder 1-2a

Anniek van Herksen

Lid OR / Klassenouder 1-2b

Wendy Berends

Lid OR / Klassenouder 1/2b

Thigri van den Bold

Lid OR / Klassenouder 1-2c

Roelfien Ensing

Lid OR / Klassenouder 1-2c

Marissa Visser

Lid OR / Klassenouder 1-2d

Krisztina Palfay - Schippers

Lid OR / Klassenouder 1-2d

Marloes Schrijver - Van der Kley

Lid OR / Klassenouder 1-2e

Irene Visser

Lid OR / Klassenouder 1-2e

Nynke Feenstra

Lid OR / Klassenouder 3a

Marloes Koops

Lid OR / Klassenouder 3a

Beate Brouwer

Lid OR / Klassenouder 3b

Ingrid Dragtstra

Lid OR / Klassenouder 3b

Karin Staal

Lid OR / Klassenouder 4a

Muzi Wang

Lid OR / Klassenmoeder 4a

Surani Gimeno Brocal-Backx

Lid OR / Klassenouder 4b

Wouter Henni

Lid OR / Klassenouder 4b

Ilse Bouma

Lid OR / Klassenouder 5a

Marijke Wieringa-Veenstra

Lid OR / Klassenouder 5a

Itje Snaaijer

Lid OR / Klassenouder 5b

Marlies Monteban

Lid OR / Klassenouder 5b

Carolien Staats

Lid OR / Klassenouder 6a

Marissa van Dijk

OR lid / Klassenouder 6a

Bart Hoogakker

Lid OR / Klassenouder 6b

Joost Luijendijk

Lid OR / Klassenouder 6b

Karen van Rooijen - Schuurman

Lid OR / Klassenouder 7a

Tessa Schinkel

Lid OR / Klassenouder 7a

Saskia Coenraads

Lid OR / Klassenouder 7b

Eva Liesting

Lid OR / Klassenouder 7b

Marjolijn Sikken

OR lid / Klassenouder 8a

Rob Hoogeveen

OR lid / Klassenouder 8a

Sanja Tissingh

Lid OR / Klassenouder 8b

Nadia Hofman

OR lid / Klassenouder 8b