Welkom

De Sint Nicolaasschool is een katholieke basisschool met een eigen identiteit. Respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar en in de toekomst staan hoog in het vaandel. We houden van structuur, rust en regelmaat. Onze missie: “Kwaliteit voor en door kinderen”. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ervaren dat ze erbij horen: “Wij van de Sint Nicolaasschool”. We hebben hoge verwachtingen van onze kinderen, maar erkennen ook de verschillen en bieden waar nodig ondersteuning.

"Zien en Gezien worden"

"Kwaliteit door en voor het kind"

"Wij van de Sint Nicolaasschool"