KiVa

Veilig voelen

Veilig voelen is een voorwaarde om goed te kunnen spelen en werken. Je voelt je veilig als je weet waar je aan toe bent. We willen er samen zorg voor dragen dat alle kinderen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Op de Sint Nicolaasschool leren we onze leerlingen zich verantwoordelijk te voelen voor de mensen en de wereld om hen heen en te kijken zonder vooroordelen. We willen dat onze leerlingen leren participeren in onze maatschappij met al zijn verscheidenheid. Onze school vormt een dagelijkse oefenplaats voor de waarden die wij in ons onderwijs centraal stellen.

In elke groep worden bij aanvang van een nieuw schooljaar positieve omgangsafspraken met kinderen opgesteld. We stimuleren kinderen zoveel mogelijk in gewenst gedrag door het te benoemen en te bespreken en we laten met elkaar het goede voorbeeld zien.

KiVa-school

De Sint Nicolaasschool is een KiVa-school. KiVa is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Gedurende het schooljaar behandelen we in alle groepen 10 thema’s. De thema’s gaan over positieve groepsvorming en het voorkomen van pesten.

Binnen de KiVa-lessen staan verschillende omgangsregels centraal. Er wordt regelmatig verwezen naar deze regels.

Voor de groepen 1 tot en met 4 gaat het om de volgende 7 KiVa-regels:

1. We willen samen een groep zijn want dat is fijn

2. Boos, verdrietig, blij: houd rekening met mij

3. We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij

4. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal

5. We gaan goed met elkaar om

6. We helpen elkaar

7. We komen voor elkaar op

Voor de groepen 5 tot en met 8 gaat het om de volgende 7 KiVa-regels:

1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect

2. We maken er samen een fijne groep van

3. We praten met elkaar (in de ik-taal)

4. We willen dat pesten stopt

5. We gaan goed met elkaar om

6. We helpen elkaar

7. We komen voor elkaar op

In de groepen 5 t/m 8 gebruiken wij de KiVa-monitor om zicht te krijgen op de sociale veiligheid in de groep en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. In oktober en mei van elk schooljaar is er een meting. Onze leerlingen vullen dan een vragenlijst in en aan de hand van de vragenlijst wordt een rapport gemaakt dat een beeld geeft van het klimaat in de groep. Op basis van deze informatie ondernemen wij, mocht het nodig zijn, gerichte acties om te zorgen voor een fijnere sfeer.