Leerrotonde

Op de Sint Nicolaasschool bieden we uitdagend onderwijs voor alle leerlingen. Toch zijn er leerlingen voor wie dit niet voldoende uitdaging biedt. Sinds 2021 zijn wij gestart met het nieuwe concept ‘de Leerrotonde’. In de Leerrotonde komen leerlingen bij wie de aangeboden stof in de klas niet volledig aansluit: de leerstof is nog een brug te ver, of daagt de leerling niet voldoende uit. Of een leerling in aanmerking komt voor de Leerrotonde, wordt gesignaleerd door de leerkracht en/of ouders. In goed overleg en na het invullen van SidiPO volgt een begeleidingstraject voor de leerling en zal hij/zij wekelijks naar de leerrotonde komen, alleen of in een groepje.

Bij onvoldoende uitdaging vanuit de methode in de klas bieden we Levelwerk aan. Middels Levelwerk trachten wij zoveel mogelijk maatwerk te bieden aan een leerling die de Leerrotonde bezoekt. In het algemeen hanteren we op school het uitgangspunt dat leerlingen zoveel mogelijk deel uitmaken van (het proces in) de klas. Het Levelwerk wordt daarom hoofdzakelijk in de klas gemaakt, deels in plaats van het reguliere werk. Op deze manier vindt de uitdaging niet enkel plaats in de Leerrotonde maar ook in de klas.

Naast meer cognitieve uitdaging kan het zijn dat een leerling hulp nodig heeft bij de ontwikkeling op executieve functies. In de klas is er dagelijks aandacht voor de executieve functies zoals plannen, inhibitie, flexibiliteit en timemanagement. In de Leerrotonde richt de begeleiding zich op specifieke functies waarin een leerling zich nog kan ontwikkelen. Na een periode wordt teruggekeken of doelen zijn behaald en of de begeleiding kan worden afgesloten, of juist een vervolg nodig is. Belangrijk voor de Leerrotonde is dat het plan wordt gemaakt in samenspraak met ouders en leerling. Om een compleet beeld te krijgen bij een hulpvraag is de input vanuit ouders en leerling hierbij onmisbaar.