Raad van Toezicht

 

In augustus 2021 is binnen de Nicolaas-Stichting de omslag gemaakt van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model. De directeur-bestuurder is bestuurlijk verantwoordelijk voor al hetgeen verband houdt met de Nicolaasschool en vormt het bevoegd gezag. Het interne toezicht is belegd bij de Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en de directeur-bestuurder.

Het reglement van de Raad van Toezicht vindt u  hier.

Indien men vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar directeur.bestuurder@sintnicolaasschool.nl.

 

Leden Raad van Toezicht

Mevr. C. (Cécile) H.M.L. Servaes

Voorzitter RvT en voorzitter auditcommissie

Dhr. P. (Peter) A.J. Bootsma

Vice-voorzitter RvT, voorzitter remuneratiecommissie en lid commissie onderwijs, kwaliteit en identiteit

Dhr. L. (Ludo) J.A. Mennes

Lid auditcommissie

Mevr. A. (Xandra) M.G. Reinke -Scheepers

Lid remuneratiecommissie, lid commissie onderwijs, kwaliteit en identiteit, en aandachtsveld personeel

Mevr. W. (Wally) van der Vlugt

Lid Raad van Toezicht