Het team

Op de Sint Nicolaasschool werken ongeveer 40 mensen. Zij hebben verschillende functies, maar streven allemaal naar het aanbieden aantrekkelijk en hoogwaardig onderwijs.  

Intern begeleider: De intern begeleider(IB'er) is een professional met een speciale opleiding en een specifieke taak: het volgen van de ontwikkeling van de kinderen en het coördineren van de ondersteuning. 

Leerkrachten: De belangrijkste mensen in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met hun pedagogische en didactische kennis zijn zij degenen die ervoor zorgen dat uw kind zich ontwikkelt tot een zelfstandig individu dat de basisvaardigheden beheerst om straks op een passende plaats in het voortgezet onderwijs verder te leren en zich kan redden in de maatschappij. Naast de reguliere leerkrachten maken wij ook gebruik van een vakleerkracht voor gymnastiek, zodat ook het bewegingsonderwijs van hoge kwaliteit is.

Ondersteunend personeel: Op de Sint Nicolaasschool werken onderwijsassistenten. Zij assisteren en ondersteunen de leerkrachten waar mogelijk met het verzorgen van goed onderwijs aan de kinderen. Wij hebben ook een administratief medewerker en een conciërge. Verder zijn er vaak ouders in de school te vinden die ons assisteren bij tal van hand-en-spandiensten. Wij waarderen de hulp van ouders zeer. 

Directie: De directie wordt gevormd door de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur.