ICT

In de eenentwintigste eeuw zijn digitale middelen niet meer weg te denken uit onze samenleving. Op de Sint Nicolaasschool proberen we de vaardigheden die benodigd zijn om om te kunnen gaan met deze digitale middelen aan te leren. Daarbij nemen we de SLO leerdoelen in acht. Deze beschrijven dat er op het gebied van digitale geletterdheid vier onderdelen bestaan, te heten: computational thinking, ICT basisvaardigheden, informatie vaardigheden en mediawijsheid. Deze vier vaardigheden worden op onze school aangeleerd middels verschillende lessen, afspraken, oefeningen, etcetera.

We hebben de beschikking over een goed werkend, modern ICT-netwerk. We werken met Chromebooks, pc’s en iPads. De kleutergroepen hebben per kleutergroep beschikking over vijf iPads en een tweetal Chromebooks. In de groepen 3-8 beschikt iedere leerling over een Chromebook. Deze Chromebooks zijn door school aangeschaft en blijven eigendom van school.

Alle lokalen beschikken over een digitaal touchscreen schoolbord. Het digitale schoolbord vervangt het traditionele schoolbord. Het digitale schoolbord is inmiddels niet meer weg te denken uit het klaslokaal en biedt vele leer- en instructiemogelijkheden.

Ondersteuning voor extra begaafde kinderen. Om extra verrijking in de leerstof te geven kan de computer een goed hulpmiddel zijn. Veel programma’s zijn dusdanig opgezet dat deze kinderen voldoende uitdaging kunnen vinden.

Ook kinderen die niet per sé RT (remedial teaching) nodig hebben, maar wel de extra oefening, kunnen met adequate computerprogramma’s goed uit de voeten.

Het Office-account wordt ook gebruikt om contact te onderhouden met kinderen, indien deze niet op school aanwezig zijn (lockdown). Ook wordt binnen dit account gewerkt aan zaken zoals tekstverwerken, werken met Excel en andere vaardigheden binnen het spectrum van Microsoft Office.

School communiceert analoog en digitaal met ouders. Binnen de geldende coronamaatregelen wordt getracht ouders toe te laten tot school, waar nodig. Officiele communicatie met leerkrachten gebeurt via Parro. Dat is een app waarin alle ouders gekoppeld kunnen worden aan de leerkracht van hun kinderen en zodanig kunnen communiceren met deze leerkracht. Oudergesprekken worden bijvoorbeeld ingepland via Parro, maar ook een kort berichtje over het een of ander kan via deze app gedeeld worden met ouders. Andersom kunnen ouders ook een bericht sturen naar de leerkracht via Parro. De directie en administratie stuurt berichtgeving, zoals de nieuwsbrief of andere berichtgeving, exclusief via Parro. U kunt de directie en administratie telefonisch of via de mail bereiken indien noodzakelijk.