Identiteit

De Sint Nicolaasschool is een bijzondere school waar onderwijs gegeven wordt vanuit de katholieke traditie en het christelijke geloof. De kinderen leren de Bijbelverhalen kennen en leren daardoor ook de achtergrond van onze cultuur. Daarnaast maken de kinderen kennis met de verschillende godsdiensten van over de hele wereld. Dit doen we onder meer door gebruik te maken van de methode “Trefwoord”. Daarnaast bezoeken we een aantal maal per jaar de nabijgelegen Nicolaaskerk en behandelen we jaarlijks een godsdienstig thema.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen;
  • Zorg hebben voor elkaar en voor de wereld om je heen;
  • Geloof hebben in de toekomst.

Er wordt van niet-katholieke leerlingen en hun ouders verwacht dat zij de identiteit van de school respecteren.