Vrijwillige ouderbijdrage 2023 - 2024

Elk jaar wordt aan alle ouders/verzorgers gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kind(eren) te voldoen.

Van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage kan de Sint Nicolaasschool activiteiten verrichten die niet vanuit de rijksbijdragen betaald kunnen worden. Het gaat vooral om culturele- en muzikale activiteiten, aanvullend lesmateriaal, extra leesboeken, gastsprekers, ateliers en sportactiviteiten.
Daarnaast draagt u bij aan activiteiten van de ouderraad. Denk hierbij o.a. het sinterklaasfeest, kerst, Pasen en het eindfeest.

Financiering van deze activiteiten is bijna alleen mogelijk als zo veel mogelijk ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen.
Schoolreisjes en schoolkampen vallen hier niet onder en worden jaarlijks apart in rekening gebracht.

Zie voor meer informatie de bijlage hieronder: