WelkomDe Sint Nicolaasschool is een katholieke basisschool met een eigen identiteit.

Respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar en in de toekomst staan hoog in het vaandel.
We houden van structuur, rust en regelmaat. 

Missie:
Onze missie is om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden dat niet alleen gericht is op de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen, maar ook op hun welzijn en persoonlijke groei. We streven ernaar een veilige en inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Samen met ouders en teamleden werken wij aan het voorbereiden van onze leerlingen op een succesvolle toekomst waarin zij kunnen bijdragen aan de maatschappij als zelfverzekerde en evenwichtige personen. Samen zijn wij de Sint Nicolaasschool.”

Kinderen op de Sint Nicolaasschool ontdekken de kracht van samenwerken, samen leren, samen vieren, samen zorgen en samen een schoolgemeenschap zijn. We creëren een omgeving waarin kinderen kunnen bloeien en groeien, met ruimte voor samenwerking en het ontwikkelen van vaardigheden voor een succesvolle toekomst. We vieren successen en mijlpalen, waardoor een positieve en inspirerende sfeer ontstaat. Daarnaast tonen we respect, bevorderen we samenwerking en zorgen we voor een veilige omgeving.

Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit, met zero tolerance voor pesten. Sportiviteit, creativiteit en cultuur moedigen we aan, met nadruk op plezier en samenwerking. Inspraak is belangrijk, waarbij leerlingen actief deelnemen aan besluitvorming.

We bieden goede lessen, differentiatie en passend onderwijs, zodat elk kind de juiste ondersteuning krijgt. Kinderen ervaren dat iedereen zichzelf zijn mag zijn en wordt gewaardeerd.