Visie - identiteit

 

Identiteit

De Sint Nicolaasschool is een bijzondere school waar onderwijs gegeven wordt vanuit de katholieke traditie en het christelijke geloof. De kinderen leren de Bijbelverhalen kennen en leren daardoor ook de achtergrond van onze cultuur. Daarnaast maken de kinderen kennis met de verschillende godsdiensten van over de hele wereld. Dit doen we onder meer door gebruik te maken van de methode “Trefwoord”. Daarnaast bezoeken we een aantal maal per jaar de nabijgelegen Nicolaaskerk en behandelen we jaarlijks een godsdienstig thema.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

  • Alle mensen zijn gelijk in al hun verschillen;
  • Zorg hebben voor elkaar en voor de wereld om je heen;
  • Geloof hebben in de toekomst.

Er wordt van niet-katholieke leerlingen en hun ouders verwacht dat zij de identiteit van de school respecteren.

Visie, missie en motto van de Sint Nicolaasschool

Onze visie is gebaseerd op onze kernwaarden kwaliteit, betrokkenheid, welbevinden en veiligheid. We zijn vastbesloten om deze waarden te behouden en te versterken in alles wat we doen.

Visie:

“Wij, als katholieke basisschool met een eigen identiteit, staan voor een rijk onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. Wij bereiden onze leerlingen voor op een succesvolle toekomst. Dit doen wij in een veilige schoolomgeving waar leerlingen, ouders en teamleden samen betrokken zijn, zich prettig en gezien voelen.”

Missie:

"Onze missie is om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden dat niet alleen gericht is op de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen, maar ook op hun welzijn en persoonlijke groei. We streven ernaar een veilige en inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen zich gezien, gehoord en betrokken voelt. Samen met ouders en teamleden werken wij aan het voorbereiden van onze leerlingen op een succesvolle toekomst waarin zij kunnen bijdragen aan de maatschappij als zelfverzekerde en evenwichtige personen. Samen zijn wij de Sint Nicolaasschool.”

Kinderen op de Sint Nicolaasschool ontdekken de kracht van samenwerken, samen leren, samen vieren, samen zorgen en samen een schoolgemeenschap zijn. We creëren een omgeving waarin kinderen kunnen bloeien en groeien, met ruimte voor samenwerking en het ontwikkelen van vaardigheden voor een succesvolle toekomst. We vieren successen en mijlpalen, waardoor een positieve en inspirerende sfeer ontstaat. Daarnaast tonen we respect, bevorderen we samenwerking en zorgen we voor een veilige omgeving. Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit, met zero tolerance voor pesten. Sportiviteit, creativiteit en cultuur moedigen we aan, met nadruk op plezier en samenwerking. Inspraak is belangrijk, waarbij leerlingen actief deelnemen aan besluitvorming. We bieden goede lessen, differentiatie en passend onderwijs, zodat elk kind de juiste ondersteuning krijgt. Kinderen ervaren dat iedereen zichzelf zijn mag zijn en wordt gewaardeerd.

Motto:

"Samen bouwen aan kwaliteit, veiligheid en welbevinden op school, met betrokkenheid als fundering voor succes."

Voor het visie/identiteitsdocument verwijzen wij u graag naar de bijlage: