TSO

Tussenschoolse opvang

 

Als uw kinderen tussen de middag op school blijven is het belangrijk dat ze goed worden opgevangen. Gezamenlijk een broodje eten, tijd voor een spelletje en lekker buiten spelen. Voor kinderen is het belangrijk om tijdens de middagpauze te ontspannen, zodat ze daarna weer goed mee kunnen doen in de klas. Tijdens de middagpauze biedt de TSO een prettige en veilige opvang aan uw kinderen. De TSO vindt plaats in het eigen klaslokaal.

De organisatie van de TSO op de Sint Nicolaasschool wordt uitgevoerd door Stichting Kinderopvang Haren (SKH). De coördinator, de pedagogisch medewerkers, de stagiaires, de vrijwilligers en de administratie zijn in dienst van de SKH.

Tijdens het eten blijven de kinderen aan tafel en hebben zij de mogelijkheid om rustig te eten in een ontspannen en prettige sfeer. Kinderen kunnen tijdens de maaltijd hun verhaal kwijt. Bij de kleuters wordt gecontroleerd of ze voldoende hebben gegeten en gedronken.

Tijdens elke TSO gaan de kinderen naar buiten toe om te spelen. Alleen bij slecht weer spelen ze binnen. Er is altijd een medewerker van de TSO op het plein aanwezig. De medewerkers organiseren af en toe activiteiten (balspelen, tik spelletjes e.d.) waarin de kinderen de keuze hebben om mee te doen. We streven ernaar om de kinderen opgeladen te laten beginnen aan de schoolmiddag.

Deskundige begeleiding

De kinderen worden opgevangen in hun eigen groep en eigen klaslokaal. Ze worden begeleid door minimaal één professionele pedagogisch medewerker en een vrijwilliger of stagiaire. De vaste pedagogisch medewerker heeft een kindgerichte opleiding op minimaal MBO-niveau.

Tijdens de TSO hanteren wij de KiVa regels van de Sint Nicolaasschool. Het is prettig dat de regels en afspraken duidelijk omschreven staan. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Het is echter ook goed om vast te leggen welke acties er ondernomen worden wanneer een kind afwijkt van de regels en afspraken. In een dergelijk geval zullen de medewerkers van de TSO, in overleg met de leerkrachten, contact opnemen met de ouders. Samen met de Sint Nicolaasschool hebben wij onderstaand stappenplan afgesproken.

  1. De medewerkers van de TSO wijzen het kind(eren) op de overtreding en gaan met het kind in gesprek. Dit kun je zien als een waarschuwing.
  2. Bij herhaling van de overtreding in dezelfde pauze geven de medewerkers van de TSO het kind een time-out. Dit kan zijn door hem/haar apart van de groep te houden. Bijvoorbeeld in een lokaal. Aan het einde van de pauze wordt de leerkracht van het kind ingelicht.
  3. Overtreedt het kind tijdens andere pauzes nogmaals de gestelde regels dan krijgt het weer een time-out.
  4. Blijft het kind de regels overtreden dan vindt er een gesprek plaats tussen kind, pedagogisch medewerkers en indien gewenst de leerkracht of de directie van school. De mogelijkheid bestaat om het kind tijdelijk te weren bij de TSO (afhankelijk van de situatie).

In dergelijke gevallen zullen de medewerkers van de TSO, na overleg met de leerkracht van het kind, altijd telefonisch contact opnemen met de ouders om hen te informeren over de gebeurtenis.

Structurelel TSO

Aanmelden: U kunt hiervoor een aanmeldingsformulier invullen via de website van de SKH www.kinderopvangharen.nl onder de knop Aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een inlog voor het gebruik van de OuderApp van de SKH: Konnect.

Afmelden: Wanneer uw kind een keer niet komt bijvoorbeeld wegens ziekte, dan graag afmelden middels Konnect of door een bericht te sturen
naar de TSO-telefoon: 06-46632196.

Wijzigen of opzeggen: U kunt uw wijziging of opzegging per elke willekeurige dag van de maand doorgeven aan Miranda Stavenga via het
e-mailadres: m.stavenga@kinderopvangharen.nl

Betaling

De kosten van de TSO zijn gebaseerd op 41 (school-)weken, verdeeld over 12 maanden. Daardoor wordt iedere maand hetzelfde bedrag betaald, ook tijdens schoolvakantieweken en margedagen. De kosten bedragen bij structurele opvang € 4,51 er kind, per keer. De betaling vindt plaats aan het begin van een maand middels automatische incasso. Wanneer een kind een keer niet komt, wordt er geen geld terugbetaald. Als een kind langer dan drie weken niet naar de TSO komt, kan door ouders schriftelijk een verzoek tot stopzetten van de betaling worden ingediend bij de administratie van de SKH.

Incidentele TSO

Om gebruik te maken van incidentele TSO dient u eenmalig een aanmelding in te vullen op www.kinderopvangharen.nl  onder de knop aanmelden. De kosten voor incidentele TSO bedragen €4,51 per keer en de betaling geschiedt middels een automatische incasso. Vervolgens kunt u via de OuderApp Konnect of door een bericht te sturen naar de TSO telefoon 06-46632196 uw kind(eren) per keer aanmelden. Er is altijd plek voor incidentele opvang.

Voorschoolse opvang (VSO)

Bij de SKH is er de mogelijkheid voor VSO. De kinderen worden voor school opgevangen door de SKH, op BSO-locatie BSO Mikmak aan de Hemsterhuislaan.
De kinderen zijn vanaf 7.30 uur welkom en worden lopend door pedagogisch medewerkers naar school gebracht.
Voor meer informatie over voorschoolse opvang kunt u contact opnemen met Miranda Stavenga, planningsmedewerker SKH.
Zij is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 06-52523277 en/of m.stavenga@kinderopvangharen.nl

Contact met de TSO

Voor vragen en opmerkingen over de opvang van uw kind bij ons op de TSO kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze medewerkers. Zij zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11:45 uur en 12:00 uur op school aanwezig om de middag voor te bereiden. U kunt hen op dat tijdstip ook telefonisch bereiken op het telefoonnummer: 06-46632196.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jolanda Schuiring, coördinator TSO vanuit de SKH. Jolanda is bereikbaar op telefoonnummer 06-52523151 en/of tso.nicolaasschool@kinderopvangharen.nl.

Ook kunt u de TSO folder raadplegen. Deze folder is op school te verkrijgen bij Reina Hennink (congiërge)  of Henrieke Jager (administratief medewerker).