Raad van Toezicht

 

In augustus 2021 is binnen de Nicolaas-Stichting de omslag gemaakt van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model.
De directeur-bestuurder is bestuurlijk verantwoordelijk voor al hetgeen verband houdt met de Nicolaasschool en vormt het bevoegd gezag. Het interne toezicht is belegd bij de Raad van Toezicht (RvT).
De RvT houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en de directeur-bestuurder.

Het reglement van de Raad van Toezicht vindt u  hier.

Indien men vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar directeur.bestuurder@sintnicolaasschool.nl.

 

Leden Raad van Toezicht

Dhr. P. (Peter) A.J. Bootsma

Voorzitter RvT en lid commissie onderwijs, kwaliteit en identiteit

Dhr. L. (Ludo) J.A. Mennes

Voorzitter auditcommissie en lid remuneratiecommissie

Mevr. A. (Xandra) M.G. Reinke -Scheepers

Vicevoorzitter RvT, voorzitter commissie onderwijs, kwaliteit en identiteit en voorzitter remuneratiecommissie

Mevr. W. (Wally) van der Vlugt

Lid commissie onderwijs, kwaliteit en identiteit

Dhr. E. (Ewoud) Stadman

Lid auditcommissie