Leerrotonde


Op de Sint Nicolaasschool bieden we passend en uitdagend onderwijs voor al onze leerlingen. Toch zijn er leerlingen voor wie dit nog niet voldoende is. Sinds 2021 zijn wij dan ook gestart met een nieuw concept genaamd ‘de Leerrotonde’. In de Leerrotonde begeleiden we leerlingen waarbij is vastgesteld dat de reguliere lesstof niet volledig aansluit bij hun onderwijsbehoefte. De reguliere leerstof is nog een brug te ver of daagt de leerling juist onvoldoende uit. Binnen de leerrotonde proberen we alsnog te voldoen aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen.

Of een leerling in aanmerking komt voor de Leerrotonde, wordt gesignaleerd door de leerkracht en/of ouders. In goed overleg en na het invullen van een professioneel signalering- en diagnose instrument (Sidi PO), volgt een begeleidingstraject voor de leerling en zal hij/zij wekelijks naar de Leerrotonde komen. Dit kan alleen, maar ook in een groepje.

Bij onvoldoende uitdaging vanuit het methodisch aanbod in de klas bieden we Levelwerk aan. Middels Levelwerk trachten wij zoveel mogelijk maatwerk te bieden aan een leerling die de Leerrotonde bezoekt. In het algemeen hanteren we op school het uitgangspunt dat leerlingen zoveel mogelijk deel uitmaken van (het proces in) de klas. Het Levelwerk wordt daarom hoofdzakelijk in de klas gemaakt en vervangt soms een deel van het reguliere werk. Op deze manier vindt de uitdaging niet enkel plaats in de Leerrotonde maar ook in de klas.

Naast meer cognitieve uitdaging kan het zijn dat een leerling hulp nodig heeft bij de ontwikkeling t.a.v. executieve functies. In de klas is er dagelijks aandacht voor executieve functies zoals plannen, inhibitie, flexibiliteit en timemanagement. In de Leerrotonde richt de begeleiding zich op specifieke functies waarin een leerling zich nog kan ontwikkelen. Na een periode wordt teruggekeken of doelen zijn behaald en of de begeleiding kan worden afgesloten of dat er nog een vervolg nodig is. Belangrijk voor de Leerrotonde is dat het plan wordt gemaakt in samenspraak met ouders en leerling. Om een compleet beeld te krijgen bij een hulpvraag is de input vanuit ouders en leerling hierbij onmisbaar.

In de Leerrotonde werken we met Deep level learning.

Wat is deep level leren?

Deep level leren is begrijpend leren waarbij leerlingen en leerkrachten intrinsieke motivatie ontwikkelen. Het staat tegenover puur reproductief leren wat veel minder inzicht en voldoening oplevert (stampen zonder na te hoeven denken). Met een deep level houding tot het leren ontdek je verbanden en word je nieuwsgierig naar nieuwe begrippen. Gaandeweg krijg je meer verdieping en tegelijkertijd overzicht. Met een deep level onderwijsaanpak ontwikkel je een deep level houding. Dan ben je gemotiveerd om meer verbanden te zoeken en verworven inzichten en kennis beter te integreren. Dit is de basis voor elk dieper begrip en ook voor creativiteit in het denken.

Wat is nodig voor alle kinderen en wat voor meer- en/of hoogbegaafde kinderen?

De deep level houding waarbij je een open, nieuwsgierige en onderzoekende attitude tot het leren ontwikkelt, is voor iedereen wenselijk. Ook belangrijk voor iedere leerling is het ontwikkelen van een 'growth mindset', voldoende zelfregulatie en de bereidheid om te reflecteren op de manier van leren als de inhoud. Voor alle leerlingen geldt dat deze ontwikkelingen worden bevorderd door uitdagingen op een passend niveau. Voor hoogbegaafde leerlingen ontbreekt vaak dat passend niveau van uitdaging. Ze kunnen vaak veel abstracter en complexer denken dan hun leeftijdsgenoten en dus daagt de reguliere leerstof hen onvoldoende uit. De uitdaging hierbij is om projecten en materiaal te maken met de volgende eigenschappen:

  1. Thema's moeten groot, interessant en relevant zijn zodat ze leerlingen van elk niveau kunnen aanspreken.
  2. Thema's moeten zo compleet mogelijk worden weergegeven zodat alle belangrijke facetten aan bod komen.
  3. De visuele overzichten moeten zo gemaakt worden dat de complexiteit die inherent is aan elk thema hanteerbaar wordt voor leerlingen.
  4. De hogere-orde denkvragen en leeractiviteiten bij elke thema moeten zo geformuleerd zijn dat ze de deep level houding en begrip bevorderen bij leerlingen.
  5. Voor hoogbegaafde kinderen moet er ook genoeg uitdaging zijn en het juiste niveau van hogere-orde denkvragen om ook hun motivatie op peil te houden.

    (Bron: website deep level learning)