Ouderraad

 

De ouderraad heeft als doel het contact en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen in het belang van de kinderen. De raad is vooral belast met het plannen en uitwerken van praktische zaken die het team organiseert en niet met onderwijskundige zaken.

Elk ouderraadslid vertegenwoordigt een groep als klassenouder. De klassenouders zullen de activiteiten meestal zelf uitvoeren of coördineren en delegeren waarbij zij de hulp kunnen inroepen van andere ouders. In elke commissie zal een leerkracht deelnemen, om ook de informatie van en naar het team goed te laten verlopen. De adjunct-directeur woont de vergaderingen van de ouderraad bij.