KiVa

De Sint Nicolaasschool is een KiVa-school
 

Veilig voelen

Veilig voelen is een voorwaarde om goed te kunnen spelen en werken. Je voelt je veilig als je weet waar je aan toe bent. We willen er samen zorg voor dragen dat alle kinderen zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Op de Sint Nicolaasschool leren we onze leerlingen zich verantwoordelijk te voelen voor de mensen en de wereld om hen heen en te kijken zonder vooroordelen. We willen dat onze leerlingen leren participeren in onze maatschappij met al zijn verscheidenheid. Onze school vormt een dagelijkse oefenplaats voor de waarden die wij in ons onderwijs centraal stellen.

KiVa

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!

In elke groep worden bij aanvang van het nieuwe schooljaar, samen met de kinderen, positieve omgangsafspraken opgesteld. We stimuleren kinderen zoveel mogelijk in gewenst gedrag door het gewenste gedrag te benoemen en te bespreken. Natuurlijk laten we met elkaar het goede voorbeeld zien. Gedurende het schooljaar behandelen we in alle groepen 10 thema’s. De thema’s gaan over positieve groepsvorming en het voorkomen van pesten.

Binnen de KiVa-lessen staan verschillende omgangsregels centraal. Er wordt regelmatig verwezen naar deze regels.

Voor de groepen 1 tot en met 4 gaat het om de volgende 7 KiVa-regels:

 1. We willen samen een groep zijn want dat is fijn
 2. Boos, verdrietig, blij: houd rekening met mij
 3. We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij
 4. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal
 5. We gaan goed met elkaar om
 6. We helpen elkaar
 7. We komen voor elkaar op

Voor de groepen 5 tot en met 8 gaat het om de volgende 7 KiVa-regels:

 1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect
 2. We maken er samen een fijne groep van
 3. We praten met elkaar (in de ik-taal)
 4. We willen dat pesten stopt
 5. We gaan goed met elkaar om
 6. We helpen elkaar
 7. We komen voor elkaar op

In de groepen 5 t/m 8 gebruiken wij ook de KiVa-monitor, zodat we beter zicht te krijgen op de sociale veiligheid in de groep en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. In oktober en mei van elk schooljaar is er een meting. Onze leerlingen vullen dan een vragenlijst in. Aan de hand van de vragenlijst wordt een rapport gemaakt dat een beeld geeft van het klimaat in de groep. Op basis van deze informatie ondernemen wij, mocht het nodig zijn, gerichte acties om te zorgen voor een fijnere sfeer. 

Meer weten over KIVA? Check dan www.kivaschool.nl